O webu

Registroval/a ses na fanfikční stránku Fanfikce.eu. Touto registrací potvrzuješ, že jsi obeznámen/a s pravidly a chodem tohoto webu, budeš se chovat vůči čtenářům i autorům asertivně a s respektem, nebudeš na stránky přidávat závadný a protiprávní obsah a budeš dodržovat nastavený řád.

Administrátor stránky si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit působnost jakéhokoliv registrovaného i neregistrovaného člena, pokud uzná, že porušil jakýkoliv z výše zmíněných bodů.

Pro bližší info si přečti Pravidla a Časté otázky.

Pokud budeš mít jakýkoliv dotaz nebo prosbu, obrať se na admina v sekci Kontakt. Na stránky je možné si touto cestou vyžádat speciální fandomy, postavy, páry, klíčová slova nebo žánry, které se na webu nenachází.

 

Tento projekt má na starost fyzická osoba bez nároku na jakýkoliv zisk plynoucí z obsahu.

Čtenáři mohou chod tohoto projektu podpořit dobrovolným finančním darem, který není povinný, vše o této možnosti se dočteš v sekci Podpora.

Tento archív má na starost soukromá fyzická osoba a nevztahuje se na něj nařízení GDPR.

Autorská práva patří původním autorům fandomů, které zde naleznete. Z obsahu těchto stránek nikomu neplyne žádný zisk.